Muzikál Ester

 
Můžete si poslechnout demo ukázy z připravovaného muzikálu Královna Ester.

Slavím, vítězství své já slavím

Král zpívá:
Slavím, vítězství své já slavím
rádci a hosté zpívají:
Slaví, ve jménu svém on slaví
Achašveroš králů král ten,
co vítězství sbírá jen,
nad vojsky všemi,
soky svými,
i u nejkrásnějších z žen.
Král zpívá:
Žezlo mé to právo dá
a trůn můj moudrost podpírá
to vše  sráží k zemi, krása Vašti,
paní mé a královny vaší
Slavím  krásu její slavím
Slavím
Stop. (Král zvede ruku a všechny utiší)
Král poroučí (mluvené slovo):
Přiveďte královnu Vašti,
ať svět se potěší krásou její...

 

 

Jsi svrchovaný pán

Král:

Jsi svrchovaný pán,
mí rádci říkají,
právo a zákon sám,
když uzdu dávají.
Otrokem jsem jejich
i svého království.
Zhrzený tu stojím.
Ne vítězný ten král.

Volám déšť vlažný,
co rány zchladí,
hořkost co splaví,
dá dál sílu jít....

 

 

Loupežníci

Služebníci my jsme.
Věrně služme sobě.
Váčky plné mějme.
Poctivost tu hrajme.
Dobrý jed mi máme,
za peníz jej dáme.
Když ho není dosti,
stačí i hrot ostrý.


 

Osobně
každ
ého
uděláme.

(přejedou si palcem po krku)
I krále
za tchyni
připlatíte.
Připlatíte.
Připlatíte.

Politik úředník neobstojí,
když jsem mi dopředu zaplacení.
Zaplacení.
Zaplacení.
tak…

 

Duet Ester a Král - Kdo může znát

 
 
Ester:
Kdo může znát
jak je duše má zmatená.
Staň se co se má stát
Jak lásku mám, bez lásky dát.
Dnes budu tvá.
Co zítřek dá, nechci teď znát.
Jen srdce mé zní,
to tluče strachem i nadějí.
Spolu:
Na, na, na jen Bože můj
lásku tvou dnes mi dej, toužím ji dát.
Dnes vzít vše co přede mne dáš
Tys zaslíbils v tajemství svém, že teď dva jedno jsou.
Tajemství teď svěřils nám, žít ho jen dál
žít ho jen dál, žít ho jen dál
Král:
Tvé srdce v mém, tluče tak jam mé
Rytmus ten zná, k tanci lásky nás zve
Kde to oči jsou tvé, co vedou mě.
Královno má přišla láska k nám.
To snad krásny sen se mi zdá.
Dnes lásku našel jsem, víc nehledám.
Spolu:
Na, na, na jen Bože můj
lásku tvou dnes mi dej, toužím ji dát.
Dnes vzít vše co přede mne dáš
Tys zaslíbils v tajemství svém, že teď dva jedno jsou.
Tajemství teď svěřils nám, žít ho jen dál
žít ho jen dál, žít ho jen dál

 

Haman

Zpíváme, tančíme s důvěrou

Kontakt

IGOR MAMOJKA

T: +420 728 53 52 54

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode