Bohoslužby

Přednášky, svědectví a písně z Brna.

Bohoslužba - Velikonoce 4.4.2021

„Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.“ Luk. 24 : 5-7 Slovo: Pavel Dirda, Igor Mamojka Chvály: Pavlíček Dirda ml. , Irena a Pavel Dirdovi, Láďa Horváth a další

Přijal jsem Ježíše Krista, můžu dál hřešit? - Bohoslužba AS 14.03.2021

,Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ne všechno prospívá. ‚Všechno je mi dovoleno‘ – ano, ale ničím se nedám zotročit. 1.Kor. 6:12 Chvála: Koloman Baláž, Pavel Dirda a Jan Dirda Slovo: Igor Mamojka

Uchvácení (poslední dny ll.) - Bohoslužba 21.02.2021

Chvály: Lenka a Láďa Horváthovi Vyučování: Igor Mamojka

Poslední dny - Bohoslužba 14.02.2021

....Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. Mat. 24:3-5
Chvály: Pavlíček Dirda ml., Irena a Pavel Dirdovi. Vyučování: Igor Mamojka

Modlitba - Bohoslužba 24.01.2021

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

Efezkym 6:18  Vyučování: Igor Mamojka

V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
Efezkym 6:18 
Vyučování: Igor MamojkaV každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
Efezkym 6:18 
Vyučování: Igor Mamojka

Kdo se dostane do nebe - Bohoslužba 17.01.2021

slovo: Lut. Igor Mamojka
chvaly: Manželé Klempárovi
Kdo se dostane do nebe - Bohoslužba 17.01.2021
 
Slovo: Lut. Igor Mamojka
Chvály: Manželé Klempárovi

Bohoslužba - Jsou dvě cesty

Svědectví: Filip Brian
Slovo: Igor Mamojka
Chvály: Igor Mamojka, Pavel Dirda ml., Irena a Pavel Dirdovi

Bohoslužba - Vysvobození

slovo: Igor Mamojka, svědectví: Stano Šimonic, chvaly: Pavel Dirda, Koloman Balaž a další.

Příběh ukřižování

 

Vděčnost

Boží postoj

Duch svatý

 

Vánoční bohoslužba - církev Slovo života Brno

 

BABYLÓN

Pár slov o Babylónu, významu tohoto jména a jakou roli hraje na konci časů.

Víra 

Co je víra a jak můžeme přijmou Boží zázraky v našich životech.

Nedávejte místo ďáblu,

 naše srdce se kolikrát otvíra věcem které nás pak ničí. Naučme se rozpoznávat co je dobré a co špatné aby náš život byl dobrý.

Odpuštění, 

každé neodpuštění je další okov připoutaný k naší noze.

Vítězný život, 

co je vůbec vítězství a co může znamenat pro tebe vítězný život?

Mysl,

 přednáška která se nejvíce přehrává a o kterou si posluchači nejvíce píšu. Mysl propojuje tělo i duši. My však mysl Kristovu máme.

4.3.2018 téma: Požehnání - Igor Mamojka

přehrát

21.01.2018 Boží vůle - Petr Lacko

přehrát

10.12.2017 Matouš 10:39 - Pavel Dirda

přehrát

15.1.2017 Mudrcové

Přehrát

Kontakt

IGOR MAMOJKA

T: +420 728 53 52 54

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode